Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

"YACHT KLUB POLSKI-BIELSKO"

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
"YACHT KLUB POLSKI-BIELSKO"

"YACHT KLUB POLSKI-BIELSKO"

Typ: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
WWW: WWW.YKPB.PL
Adres: SZKOLNA 15
43-300 BIELSKO-BIAŁA woj. ŚLĄSKIE
NIP: 5470050630
REGON: 00103655000000
Wpis do KRS: 2002-06-07
Więcej informacji: "YACHT KLUB POLSKI-BIELSKO"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !