Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM "MOŻEMY WSZYSTKO" W DĘBICY

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM "MOŻEMY WSZYSTKO" W DĘBICY

STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM "MOŻEMY WSZYSTKO" W DĘBICY

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: SPORTOWA 28
39-200 DĘBICA woj. PODKARPACKIE
NIP: 8721552521
REGON: 85031963400000
Wpis do KRS: 2001-06-11
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM "MOŻEMY WSZYSTKO" W DĘBICY

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !