Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - KOŁO W TARNOWIE

STOWARZYSZENIE
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - KOŁO W TARNOWIE

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - KOŁO W TARNOWIE

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.PSOUUTARNOW.ORG
Adres: OSTROGSKICH 5 B
33-100 TARNÓW woj. MAŁOPOLSKIE
NIP: 8731210584
REGON: 85027978000000
Wpis do KRS: 2001-09-27
Więcej informacji: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - KOŁO W TARNOWIE

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !