Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

LUBUSKI KLUB SPORTOWY "LUBUSZ" W SŁUBICACH

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
LUBUSKI KLUB SPORTOWY "LUBUSZ" W SŁUBICACH

LUBUSKI KLUB SPORTOWY "LUBUSZ" W SŁUBICACH

Typ: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres: SPORTOWA 1
69 - 100 SŁUBICE woj. LUBUSKIE
NIP: 5981307018
REGON: 21030765800000
Wpis do KRS: 2001-09-24
Więcej informacji: LUBUSKI KLUB SPORTOWY "LUBUSZ" W SŁUBICACH

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !