Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

TORUŃSKI KLUB "KARATE OYAMA"

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
TORUŃSKI KLUB "KARATE OYAMA"

TORUŃSKI KLUB "KARATE OYAMA"

Typ: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres: SZEWSKA 8 /9
87-100 TORUŃ woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
NIP: 9562264507
REGON: 87155963200000
Wpis do KRS: 2001-10-05
Więcej informacji: TORUŃSKI KLUB "KARATE OYAMA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !