Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

MIELECKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE W MIELCU

STOWARZYSZENIE
MIELECKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE W MIELCU

MIELECKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE W MIELCU

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: SMMIELEC@WP.PL
Adres: UL. MICKIEWICZA 2 /7
39-300 MIELEC woj. PODKARPACKIE
NIP: 8171347795
REGON: 69041867600000
Wpis do KRS: 2001-07-24
Więcej informacji: MIELECKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE W MIELCU

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !