Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KATEDRY KONSERWACJI-RESTAURACJI MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ TORUŃSKIEJ SZKOŁY KONSERWACJI

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KATEDRY KONSERWACJI-RESTAURACJI MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ TORUŃSKIEJ SZKOŁY KONSERWACJI

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KATEDRY KONSERWACJI-RESTAURACJI MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ TORUŃSKIEJ SZKOŁY KONSERWACJI

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: GAGARINA 7
87-800 TORUŃ woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
NIP: 9561268325
REGON: 87002857100000
Wpis do KRS: 2002-03-11
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KATEDRY KONSERWACJI-RESTAURACJI MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ TORUŃSKIEJ SZKOŁY KONSERWACJI

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !