Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE DO WALKI Z RAKIEM Z SIEDZIBĄ W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE DO WALKI Z RAKIEM Z SIEDZIBĄ W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM

STOWARZYSZENIE DO WALKI Z RAKIEM Z SIEDZIBĄ W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: OGRODOWA 12
15-027 BIAŁYSTOK woj. PODLASKIE
NIP: 5422084861
REGON: 05020987600000
Wpis do KRS: 2002-02-04
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE DO WALKI Z RAKIEM Z SIEDZIBĄ W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU ONKOLOGICZNYM

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !