Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE AD VITAM DIGNAM W KATOWICACH

STOWARZYSZENIE
ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE AD VITAM DIGNAM W KATOWICACH

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE AD VITAM DIGNAM W KATOWICACH

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.ADVITAMDIGNAM.ORG
Adres: KORCZAKA 27
40-340 KATOWICE woj. ŚLĄSKIE
NIP: 9541104365
REGON: 27185131100000
Wpis do KRS: 2002-03-15
Więcej informacji: ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE AD VITAM DIGNAM W KATOWICACH

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !