Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE "POJEZIERZE"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE "POJEZIERZE"

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE "POJEZIERZE"

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.SSKPOJEZIERZE.OLSZTYN.PL
Adres: UL. HUGONA KOŁŁĄTAJA 2
10-035 OLSZTYN woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
NIP: 7390206835
REGON: 00080685500000
Wpis do KRS: 2001-12-20
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE "POJEZIERZE"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !