Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

"STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA"

STOWARZYSZENIE
"STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA"

"STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: UL. SIENKIEWICZA 1 /17
39-200 DĘBICA woj. PODKARPACKIE
NIP: 8721859952
REGON: 85001316000000
Wpis do KRS: 2001-10-01
Więcej informacji: "STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !