Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

"NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU W LUBLINIE

STOWARZYSZENIE
"NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU W LUBLINIE

"NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU W LUBLINIE

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: ABRAMOWICKA 2F
20-442 LUBLIN woj. LUBELSKIE
NIP: 9460009007
REGON: 43054780800000
Wpis do KRS: 2001-10-11
Więcej informacji: "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU W LUBLINIE

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !