Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

"BIEG PIASTÓW"

STOWARZYSZENIE
"BIEG PIASTÓW"

"BIEG PIASTÓW"

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.BIEG-PIASTOW.PL
Adres: JAKUSZYCE 8
58-580 SZKLARSKA PORĘBA woj. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 6110155623
REGON: 23025686200000
Wpis do KRS: 2002-04-05
Więcej informacji: "BIEG PIASTÓW"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !