Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN

STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.SMW.ORG.PL
Adres: CHROBREGO 40 /41
62-200 GNIEZNO woj. WIELKOPOLSKIE
NIP: 7811025517
REGON: 63224234300000
Wpis do KRS: 2001-10-30
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !