Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "OSTOJA" NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE "OSTOJA" NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

STOWARZYSZENIE "OSTOJA" NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: STAWOWA 1 A
50-015 WROCŁAW woj. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 8971547751
REGON: 93030538900000
Wpis do KRS: 2002-02-26
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE "OSTOJA" NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !