Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

DOLNOŚLĄSKA RODZINA KATYŃSKA

STOWARZYSZENIE
DOLNOŚLĄSKA RODZINA KATYŃSKA

DOLNOŚLĄSKA RODZINA KATYŃSKA

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.SDRK.PL
Adres: UL. FRYDERYKA CHOPINA 9A
51-609 WROCŁAW woj. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 8992328511
REGON: 93059562500000
Wpis do KRS: 2002-03-06
Więcej informacji: DOLNOŚLĄSKA RODZINA KATYŃSKA

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !