Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICH ODDZIAŁ W TARNOWIE

STOWARZYSZENIE
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICH ODDZIAŁ W TARNOWIE

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICH ODDZIAŁ W TARNOWIE

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: PIŁSUDSKIEGO 24
33-100 TARNÓW woj. MAŁOPOLSKIE
NIP: 8732791666
REGON: 85036712000000
Wpis do KRS: 2001-10-19
Więcej informacji: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICH ODDZIAŁ W TARNOWIE

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !