Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "KLUB SPORTOWY OLIMPIA OSOWA"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE "KLUB SPORTOWY OLIMPIA OSOWA"

STOWARZYSZENIE "KLUB SPORTOWY OLIMPIA OSOWA"

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.OLIMPIA.OSOWA.COM
Adres: MYŚLIBORSKA 6
80-299 GDAŃSK woj. POMORSKIE
NIP: 5842448488
REGON: 19264591400000
Wpis do KRS: 2002-01-30
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE "KLUB SPORTOWY OLIMPIA OSOWA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !