Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE SPORTOWE KARATE "YOKOZUNA" W NOWYM TARGU

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE SPORTOWE KARATE "YOKOZUNA" W NOWYM TARGU

STOWARZYSZENIE SPORTOWE KARATE "YOKOZUNA" W NOWYM TARGU

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: PARKOWA 14
34-400 NOWY TARG woj. MAŁOPOLSKIE
NIP: 7352482421
REGON: 49282791300000
Wpis do KRS: 2002-07-22
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE SPORTOWE KARATE "YOKOZUNA" W NOWYM TARGU

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !