Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W OTWOCKU

STOWARZYSZENIE
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W OTWOCKU

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W OTWOCKU

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.PSOUUOTWOCK.ORG.PL
Adres: MONIUSZKI 41
05-400 OTWOCK woj. MAZOWIECKIE
NIP: 5321088366
REGON: 01055233500000
Wpis do KRS: 2001-06-19
Więcej informacji: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W OTWOCKU

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !