Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "PNIÓWEK - 74"

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "PNIÓWEK - 74"

GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "PNIÓWEK - 74"

Typ: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres: UL. SPORTOWA 7
43-250 PAWŁOWICE woj. ŚLĄSKIE
NIP: 6331000451
REGON: 27218714000000
Wpis do KRS: 2001-03-06
Więcej informacji: GÓRNICZY KLUB SPORTOWY "PNIÓWEK - 74"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !