Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 116
32-087 ZIELONKI woj. MAŁOPOLSKIE
NIP: 9441993360
REGON: 35724014700000
Wpis do KRS: 2001-09-28
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !