Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY W SOPOCIE

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY W SOPOCIE

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY W SOPOCIE

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.HOSPICJUM-DOMOWE-SOPOT.VTI.PL
Adres: MIESZKA I 1 /1
81-785 SOPOT woj. POMORSKIE
NIP: 5851342766
REGON: 19124269200000
Wpis do KRS: 2001-07-20
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY W SOPOCIE

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !