Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RODZICÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - "BLIŻEJ DZIECKA"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE RODZICÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - "BLIŻEJ DZIECKA"

STOWARZYSZENIE RODZICÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - "BLIŻEJ DZIECKA"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: UL. JULIUSZA KADEN-BANDROWSKIEGO 8 /24
01-494 WARSZAWA woj. MAZOWIECKIE
NIP: 5222379534
REGON: 01276765000000
Wpis do KRS: 2002-03-04
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE RODZICÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - "BLIŻEJ DZIECKA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !