Wspierajmy razem

Wspieranie organizacji pożytku publicznego

SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY - MŁODZI ŚWIATU

STOWARZYSZENIE
SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY - MŁODZI ŚWIATU

SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY - MŁODZI ŚWIATU

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.SWM.PL
Adres: TYNIECKA 39
30-323 KRAKÓW woj. MAŁOPOLSKIE
NIP: 6762173216
REGON: 35726363900000
Wpis do KRS: 2001-12-28
Więcej informacji: SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY - MŁODZI ŚWIATU

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !